Planejament i gestió urbanística

PLANEJAMENT GENERAL VIGENT
Poum Vigent https://santacristina.cat/arees/area-d-urbanisme/6577-poum.html

PLANEJAMENT DERIVAT VIGENT

REGISTRE DE CONVENIS URBANÍSTICS
Conveni urbanístic de modificació de planejament entre el senyor Joaquim Esteve Formatger i la senyora Margarita Cots Rovira i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Conveni urbanístic de modificació de planejament entre els Srs. Francisco Tarrida i Esther Miralles i l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

PLANEJAMENT GENERAL EN TRÀMIT
A través del següent enllaç podreu accedir a tota la informació sobre la revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Santa Cristina d'Aro:
Accés a la web de la revisió del POUM
Accés a les dades del tràmit d'informació pública

PLANEJAMENT DERIVAT EN TRÀMIT

INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA EN TRÀMIT

Facebook

Instagram

Twitter