caenfrdeitptrues

AJUTS PER EMPRESES I AUTÒNOMS DEL SECTOR TURÍSTIC

A partir de demà 26 de novembre a les 9.00h es podran tramitar els ajuts per a empreses i autònoms del sector turístic.

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 19M d'euros que està destinada per:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats
 •  Titulars d'establiments d'allotjament turístic
 • Agències de viatges
 • Empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic
 • Establiments i activitats d'interès turístic

Aquesta convocatòria és compatible amb les dues línies d'ajuts que ja s'han atorgat des de la Direcció General de Turisme.

Podreu accedir al tràmit mitjançant el següent enllaç:

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la COVID-19 (Agència Catalana de Turisme). Canal Empresa (gencat.cat)

covid19

Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil

L'àrea de Joventut de Santa Cristina d'Aro, amb la col·laboració de la Fundació Esplai Girona, organitza un curs de Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil de forma intensiva durant les vacances de Nadal, per a joves a partir de 18 anys i persones adultes.  

El curs es realitzarà a l'Escola Pedralta de Santa Cristina, del 22 de desembre al 5 de gener, més el 9 i 10 de gener en l'horari de 9:30 a 14 h i de 15 a 19:15 h. 

El cap de setmana del 2 i 3 de gener el curs es realitzarà de forma intensiva a la casa de colònies L'Aldric (Romanyà de la Selva).

El nombre d’hores lectives del curs és de 125 h per a la formació teòrica (bloc intensiu de Nadal) i 160 h de l'etapa de pràctiques (bloc a realitzar després de les vacances de Nadal), més 25 h dedicades a realitzar una memòria de les pràctiques.

Amb la realització del curs s'obté el diploma i el carnet de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut, el qual autoritza a exercir aquesta funció en colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball, etc.

El preu general del curs és de 200 euros; 150 euros per a persones empadronades a Santa Cristina d’Aro; i 125 euros amb el carnet jove de Santa Cristina d’Aro, monitors de les entitats esportives municipals, persones empadronades amb reconeixement de discapacitat (grau superior al 33%), aturades i famílies empadronades que acreditin la condició de nombroses o monoparentals. 

La inscripció al curs es pot realitzar online a través del següent enllaç: https://bit.ly/34AQwnI

IMPORTANT: En el context actual de la Covid-19, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya garanteix la realització de cursos intensius de Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil durant el Nadal i de forma presencial. L'organització del curs facilitarà un certificat autoresponsable per tal que les persones participants i les persones formadores puguin desplaçar-se al curs sense limitacions. En el cas que canviïn les condicions sanitàries de la COVID-19 s’adaptarà el curs a modalitat semipresencial o a distància. 

Per a dubtes i més informació es pot contactar amb l'àrea de Joventut a través del telèfon 606 46 95 84 o enviant un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Curs de Monitor a de Lleure Sta Cristina dAro def

Curs Monitor Sta Cristina Nadal 2020

DECRET: CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI TELEMÀTIC DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2020.

DECRET.-

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI TELEMÀTIC DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2020.

Fonaments,

Vist el que disposen els articles 78.2, 80 i 80.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1996, de 28 de novembre,

Vista la Disposició Final Segona del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 que ha modificat l'article 46 de la Llei 7/1985, afegint un tercer apartat que habilita ha celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals

Vista la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,.

Vistos els fonaments, l’alcaldessa decideix convocar la sessió ordinària del ple municipal previst pel 24 de novembre de 2020 per mitjans electrònics.

Vist els anteriors fonaments,

DISPOSO:

PRIMER.- CONVOCAR la sessió ordinària a distància del Ple municipal pel dia 24 de novembre de 2020 a les 20:30 hores i FIXAR el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1.Acta de la sessió del Ple ordinari de data 27 d’octubre de 2020.- Lectura i aprovació

 2.Resolucions de l’alcaldia.- Coneixement.

 3.Sentències i Interlocutòries.- Coneixement.

4.Proposta de resolució d’incoació de procediment pel reconeixement del dret de les hereves del senyor Santiago Aymerich Dalmau a ser indemnitzades.(Expedient E103.1 001-2019)

5.Proposta de manifest unitari del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 25 de novembre de 2020.

6.Proposta de moció presentada pel grup municipal PSC “per els PGE: uns pressupostos municipalistes per a la recuperació social de la seva ciutadania i l’emprenedoria local”.

7.Proposta de moció presentada pel grup municipal GUANYAREM “En defensa de la unitat de la llengua catalana”.

8.Proposta de moció presentada pel grup municipal GUANYAREM en relació amb “l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara occidental”.

9.Proposta de moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, per “impulsar un pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms i empreses i sectors associatius, culturals i esportius del municipi davant la crisi provocada pel segon brot de la pandèmia Covid-19”.

 1. Proposicions urgents

11.Precs i preguntes.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als membres integrants de l’òrgan col·legiat.

TERCER.- DISPOSAR que des del moment de la present convocatòria i fins a la celebració de la sessió, els expedients corresponents als punts que integren l’ordre del dia podran ser consultats pels membres de l’òrgan col·legiat.

ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS A SANTA CRISTINA

S'inicia l'obertura progressiva de les activitats amb les noves mesures aplicables a tot Catalunya.

El primer tram entrarà en vigor el dilluns 23 de novembre i permeten l'obertura de bars i restaurants amb un 30% d'aforament.

En la següent imatge podeu veure les noves mesures:

126060176 2950249245199867 986535463567292902 o

 

 

Tota la informació del Coronavirus al web de la GENERALITAT i al web de SALUT

Omnia mors aequat. Excavacions a la necròpolis de Romanyà de la Selva

Dilluns passat es van reprendre els treballs d’excavació de la necròpolis de Romanyà iniciats el febrer de 2019 i que formen part del projecte de recerca quadriennal Omnia mors adequat. Gestualitat funerària a la necròpolis de Romanyà. Història, població i territori”

L’empresa Baula Recerca Arqueològica SL va iniciar la intervenció arqueològica a l’entorn de l’església de Sant Martí de Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro, per aprofundir en el coneixement de la necròpolis i poder internar-se en el coneixement cronològic de l’assentament, com també l’antropològic de la seva població.

L’excavació estava planificada per a la primavera i forma part del projecte de recerca “Omnia mors adequat. Gestualitat funerària a la necròpolis de Romanyà. Història, població i territori”, que compta amb el suport de l’Ajuntament i del Departament de Cultura de la Generalitat, que ha atorgat una subvenció dins de la línia Projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia 2018-2021.

Durant les excavacions de l’any 2019 es van trobar tombes dels segles XVII i XVIII, ja que només es van excavar les capes més superficials; per a la campanya d’enguany, s’ampliarà la zona excavada tant en extensió com en profunditat. Al final de la campanya, es mostraran les troballes i s’explicarà l’evolució tant de la necròpolis com del procés d’excavació.

Santa Cristina d’Aro, 13 de novembre de 2020

IMG 20201113 103624 000

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ATORGA MÉS 135.000 EUROS EN SUBVENCIONS A SANTA CRISTINA D’ARO.

LOGO DIPU

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,  a través del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural 2020, més de 135.000 euros en subvencions.

Els Ajuts han permès al govern Cristinenc, fer front a despeses com la millora de l’enllumenat públic, la compra d’ordinadors, l’arranjament de camins municipals, així com actuacions artístiques.

En concret :

Subvenció de 110.511,05 euros en despeses corrents, concretament en despeses de manteniment i millora de l’enllumenat públic.

Subvenció de 2.800 euros en camins municipals, concretament en arranjament de diversos camins municipals

Subvenció de 2.670,41 euros en noves tecnologies, concretament en despeses per la compra d’ordinadors.

Subvenció de 19.501,95 euros, per despeses culturals, concretament, per despeses en actuacions artístiques”.

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic

S'han aprovat les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya.

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Es tracta d'un únic pagament que dobla la quantia de l'anterior convocatòria. Amb aquest tercer ajut, el Govern haurà destinat 32,5M€ en línies directes de subvenció per garantir la continuïtat del sector turístic.

Ho podran sol·licitar:

 • Guies habilitats
 • Titulars d'allotjaments turístics
 • Agències de viatges
 • Empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic
 • Establiments i activitats d'interès turístic

Cliqueu aquí per accedir a l'enllaç

 

EmXeSMnW4AEKD8C

COMUNICACIÓ DE CREMA

Ja es pot tramitar electrònicament l'autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema.

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa, però sí que ho han de comunicar prèviament (ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals).

Per aquest motiu us facilitem l'enllaç per poder realitzar la comunicació de manera electrònica i sense haver-vos de desplaçar. Recordeu que haureu de disposar de certificat o firma electrònica.

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=

 

Per qualsevol dubte o consulta: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Canvi data concert Àngel Òdena

PROPOSTA CANVI DE DATA CONCERT ÀNGEL ÒDENA

Com a conseqüència de l’actual situació epidemiològica declarada pel coronavirus COVID-19 i a la vista de las recomanacions de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro comunica el canvi de data del concert LA POESIA I EL TEATRE EN LA MUSICA VOCAL, a càrrec del baríton d’Àngel Òdena i el pianista Miquel Ortega, previst per al dia 28 de novembre.

S’ha ajornat fins al dia 13 de desembre, a les 6 de la tarda i serà el concert en benefici de La Marató.

Per a qualsevol consulta es poden adreçar a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Santa Cristina d’Aro, el dia 28 d’octubre de 2020programa

PROGRAMACIÓ DE TARDOR

Volem compartir amb vosaltres la programació de tardor de l'Espai Ridaura.

Aquest mes d'octubre us hem preparat:

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

Divendres, 9 d'octubre, a les 7 de la tarda

A l'Espai Ridaura

Presentació dels treballs sobre patrimoni local.

A càrrec de l'arqueòleg Xevi Niell

Inscripció obligatòria

CONCERT EN BENEFICI DE LA FUNDACIÓ PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

Dissabte, 10 d'octubre, a les 7 de la tarda

A l'Espai Ridaura

Concert a càrrec de Matheus Pompeu, tenor, i Stanislav Angelov, piano.

Preu de l'entrada: 6 euros

MÀSTERCLASS DE PIANO

Dissabte 24 i diumenge 25 d'octubre, de 10 a 14 hores

A l'Espai Ridaura

A càrrec de Ferran Cullell

Preu: 20 euros per als no empadronats a Santa Cristina i 30 euros per als empadronats.

Inscripció obligatòria

Consulta tota la programacio a espairidaura.santacristina.cat

programa

Més articles...

Twitter

Facebook Ajuntament