Participació ciutadana


L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro convoca cada dos anys uns pressupostos participatius.

Els pressupostos participatius són un exercici d’aprofundiment democràtic a través del qual la ciutadania pot decidir de manera directa una part del pressupost del capítol d’inversions del municipi. Es tracta d’un procés participatiu que combina la democràcia deliberativa (generació d’intel·ligència col·lectiva) amb la democràcia directa (presa de decisions a través d’un procés de votació).

Això vol dir que la ciutadania pot presentar propostes concretes d’inversió per millorar el poble. Posteriorment aquestes propostes seran analitzades per l’ajuntament (anàlisi de viabilitat). Després, les propostes que resultin vàlides seran prioritzades pels veïns i veïnes. I finalment, les persones empadronades al municipi decidiran, a través d’una votació, els projectes guanyadors per tal que l’ajuntament els executi.

Podeu consultar la informació actualizada sobre l'estat d'aquest procés participatiu a la web dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

També podeu consultar el reglament de participació ciutadana i bon govern, que regula els processos participatius.

Processos participatius en tràmit:
- Pressupostos participatius 2022 (publicació de la informació pròximanent, inici del procés previst pel mes d'abril)

Processos anteriors i resultats:
- Pressupostos participatius 2020
- Recuperem junts el valor de l'edifici històric de l'Ajuntament 
- Pressupostos participatius 2018 

Notícies relacionades:
- Culminació de la rampa d'accés a l'aparcament de l'Escola Pedralta


pressupostos participatius 2022 1

pressupostos participatius 2022 2

Zona d'excel·lència educativa de la Vall d'Aro

El Pla d'Excel·lència de la Vall d'Aro és un Projecte interdisciplinar i interescolar que té per objectiu estimular totes les intel·ligències i tots els Talents dels alumnes d'uns centres escolars.

El Pla contempla assolir els objectius generals marcats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en el marc d'escola diversa que atén tot l'alumnat de manera que les activitats són obertes i per a tots els alumnes. La filosofia de fons està en entendre que tot l'alumnat pot esdevenir excel·lent en alguna habilitat i l'escola, els mestres i professors, han de fer possible l'estimulació i l'aparició d'aquestes habilitats.

Són cinc centres que comparteixen el Pla:
- Escola Els Estanys, Escola Fanals d'Aro (Platja d’Aro)
- Escola Vall d'Aro, l'Institut Ridaura (Castell d’Aro)
- Escola Pedralta (Santa Cristina d’Aro)

Cada centre té el projecte educatiu propi i un projecte compartit amb la resta de centres que formen part de la Zona d'Excel·lència Educativa.

Per fer-ho es compta amb la contribució dels Ajuntaments de Castell-Platja d'Aro i el de Santa Cristina d'Aro. Són 1500 alumnes i 130 professors implicats en totes les activitats conjuntes. Complementàriament també hi formen part la Inspecció Territorial d'Educació, els Serveis Educatius del Baix Empordà i l'autoritza els Serveis Territorials de Girona.

Destaquen com a activitats més singulars:

-Els treballs d'Ambients
-El treball per Racons
-La Robòtica educativa
-El suport escolar personalitzat d’altes capacitats i d’anglès
-Agrupaments flexibles
-Els tallers d’intel·ligències múltiples
-...

Així com activitats i projectes comuns:
-El Pensem Fort. Aquesta va dirigida als alumnes de 6è dels cinc centres i tracta temes de matemàtiques i llengua, l'esforç i la planificació de l'activitat. Organitzada pels alumnes i professors de l’Institut Ridaura.
-Aromates. També dirigida als alumnes de 6è de tots els centres i que utilitza l’entorn per treballar les matemàtiques. Organitzada pels alumnes i professors de l’Institut.
-Rodajoc. Activitat on hi participen alumnes de P5 i 4t. Jornada lúdico-esportiva organitzada pels mestres d’EF de la zona, on es treballen jocs alternatius, tradicionals i multiculturals. Col·laboració d’alumnes de l’Institut dins del servei comunitari.
-Formació professorat. Activitats de formació conjunta entre els claustres.
logo definitiu excel.lencia

Servei d'Informació i Mediació Familiar

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ofereix a les famílies del municipi un servei gratuït d’informació i mediació familiar. Un espai on un equip de professionals de la mediació familiar acompanyen les famílies que es troben en situacions de conflicte, facilitant eines i recursos per tal de poder resoldre’ls de forma pacífica i dialogada. 

Uns conflictes que es poden donar a nivell de parella (separacions i divorcis), com també entre germans o a nivell intergeneracional (pares/mares i fills/es, néts/es, etc.) . Els temes que s’hi tracten són diversos: parella, cura dels fills/es o cura de persones dependents, herències, malalties, empreses familiars, etc.

Les mediacions es realitzen en co-mediació, que significa que intervenen, sempre que és possible, dos professionals de la mediació. D’aquesta manera es garanteix la màxima neutralitat i imparcialitat, principis molt necessaris en les mediacions.

problemes familiars6 inauguracio-01

problemes familiars6 inauguracio-02

Per més informació sobre el servei, dirigiu-vos a:
Punt d'Igualtat
Passatge Pompeu Fabra, 2
17246 Santa Cristina d'Aro
T: 972 05 78 55
a/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Ajuts al pagament del lloguer

boto408

• Prestacions permanents per al pagament del lloguer

Subvencions que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.
Cal ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i residir a Catalunya.

• Prestacions econòmiques d’urgència especial
Des de l’1 de gener de 2012, aquestes sol·licituds es tramiten des de l’Oficina d’Habitatge. Aquestes prestacions són per assumir impagaments de quotes d’amortització hipotecari i rebuts de lloguer i seran percebudes per la persona que no ha rebut l’import d’aquest deute.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 26/09/2007, i publicat en el DOGC núm. 5042 de 7/01/2008.

La normativa del POUM i els plànols normatius d’ordenació incorporen les modificacions puntuals aprovades.

Així mateix, es dona compliment a la sentència núm. 114, dictada el 14 de febrer de 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb el recurs ordinari 495/2008 interposat per Suberolita SA contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 24/7/2007, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).


Normativa:
Normativa urbanística

Memòria:
Memòria

Informe ambiental:
Informe Ambiental
Memòria Ambiental

Catàleg Patrimoni:
Catàleg patrimoni

Catàleg masos:
A Masies i Cases Noves
B Masies i Cases Noves
C Masies i Cases Noves
Catàleg Masies i Cases Rurals

Estudi Hidraulic:
Estudi hidraulic

 

Plànols informatius:    

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i23
i24a
i24b
i24c

Plànols normatius POUM 2008 (incorporen modificacions puntuals aprovades):                     

n-1                         
n-2.a
n-2.b
n-2.c
n-3.a
n-3.b
n-3.c                                  
n-3.1
n-3.2
n-3.3
n-3.4                               
n-3.5
n-3.6
n-3.7
n-3.8
n-3.9
n-3.10
n-3.11
n-3.12
n-3.13
n-3.14
n-4.a
n-4.b
n-4.c
n-4.1
n-4.2
n-4.3
n-4.4
n-4.5
n-4.6
n-4.7
n-4.8
n-4.9
n-4.10
n-4.11
n-4.12
n-4.13
n-4.14
n-4.15
n-4.16
n-4.17
n-4.18
n-4.19
n-4.20
n-4.21
n-4.22
n-5.1 Electricitat aigua
n-5.2 Electricitat aigua
n-5.2 Sanejament gas
n-5.3 Electricitat aigua
n-5.3 Sanejament gas
n-5.4 Electricitat aigua
n-5.4 Sanejament gas
n-5.5 Electricitat aigua
n-5.5 Sanejament gas


                                                


                                        

Plànols normatius 2021 (compliment sentència):                                       

n-1_modificat
n-2a
n-2b_modificat
n-2c_modificat                               
n-3.1
n-3.2
n-3.3
n-3.4                                                               
n-3.5_modificat
n-3.6_modificat
n-3.7_modificat
n-3.8
n-3.9
n-3.10_modificat
n-3.11_modificat
n-3.12
n-3.13
n-3.14
n-4.1
n-4.2
n-4.3
n-4.4_modificat
n-4.5_modificat
n-4.6
n-4.7_modificat
n-4.8_modificat
n-4.9_modificat
n-4.10_modificat
n-4.11_modificat
n-4.12
n-4.13
n-4.14_modificat
n-4.15
n-4.16_modificat
n-4.17_modificat
n-4.18
n-4.19
n-4.20
n-4.21
n-4.22
n-5.1 Electricitat aigua
n-5.2 Electricitat aigua
n-5.2 Sanejament gas
n-5.3 Electricitat aigua
n-5.3 Sanejament gas
n-5.4 Electricitat aigua
n-5.4 Sanejament gas
n-5.5 Electricitat aigua
n-5.5 Sanejament gas
                                                                          

 

 

                       

                                                                                               

 

 

 

 

Política Ambiental

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro conscient que la realització de les seves activitats a les instal·lacions municipals (oficines municipals i Escola Bressol) incideixen en el medi ambient, i que com a administració púbkica local ha de ser un referent per tots els ciutadans i empreses del municipi, ha desenvolupat un sistema de gestió ambiental segons el Reglament europeu EMAS pel qual ha establert uns compromisos de gestió ambiental. Aquests els trobareu en el següent document adjunt: