CERTIFICAT DIGITAL IDCAT

 

  • Què és?

 El certificat IdCAT, és un identificador digital emès per el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya -AOC, d’identificació i firma electrònica avançades que garantitza la identitat de les persones a internet i fa possible la gestió telemàtica amb les diferents Administracions.

  •  On puc obtenir el meu certificat digital IdCAT?

 Us haureu de dirigir a qualsevol entitat de Registre idCAT, podeu trobar les diferents seus al següent enllaç https://www.aoc.cat/knowledge-base/on-es-pot-obtenir-lidcat/idservei/idcat/

  •  Quins passos he de seguir per a l’obtenció del certificat digital IdCat?

- Haureu d’entrar a la pàgina web idcat.cat
- Ompliu la sol·licitud
- Verifiqueu quina entitat de Registre és la més propera
- Haureu d’acudir a la cita prèvia amb l’entitat de Registre i portar el vostre document d’identitat.