PROJECTE DE RECERCA SOBRE LA PREHISTÒRIA, L’ANTIGUITAT I ELS SEUS DOCUMENTS

Aquest any, el projecte de recerca principal l’estem dedicant a les èpoques de la prehistòria i l’antiguitat i als documents que ens parlen d’aquestes èpoques.

Documents com cròniques d’excursions antigues, fotos, dibuixos i gravats de jaciments o monuments, capbreus i cadastres, planimetries, memòries d’excavació, correspondència entre investigadors, fitxes i dibuixos de materials arqueològics, inventaris de patrimoni, publicacions, etc.

Se n’encarrega en Xavier Niell Ciurana, llicenciat en Història, arqueòleg i Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats. La seva especialitat és la prehistòria.

 220218 Projecte de recerca en curs sobre la prehistòria lantiguitat i els seus documents