QUADERN "LA PREHISTÒRIA I L'ANTIGUITAT A SANTA CRISTINA D'ARO. RECULL DE DOCUMENTS SOBRE L'ÈPOCA", COL·LECCIÓ TEMES CRISTINENCS, NÚM. 9 (2022)

El novè número de la col·lecció de Temes Cristinencs, escrit per Xavier Niell Ciurana, descriu la prehistòria i l’antiguitat a Santa Cristina d’Aro i, alhora, detalla els documents que ens parlen d’aquestes dues èpoques.

Els primers dotze capítols se centren a oferir una panoràmica cronològica des dels temps més reculats de la presència humana al nostre terme, durant el paleolític, fins al final de l’època antiga (segle VIII), moment de la conquesta franca de la Catalunya vella i dels primers temples paleocristians.

Els dotze últims capítols fan un repàs a les fonts documentals que tenim a disposició per tal de conèixer amb profunditat les èpoques prehistòrica i antiga. Es tracta de documents com capbreus, vendes o cadastres –d’època medieval i moderna–, publicacions, cròniques d’excursions, gravats, dibuixos, fotografies i mapes –que apareixen a partir de la segona meitat del segle xix–, documentació de peces de museus i correspondència entre investigadors –des d’inicis del segle xx–, plantes, alçats i seccions –segona meitat del segle xx–, informes, memòries d’excavació, reconstruccions i inventaris de patrimoni –anys 1980 i 1990– i, per últim, rutes i itineraris.

LlibrePrehistòria final alta Página 01