DOCUMENTACIÓ RELATIVA A SANTA CRISTINA D’ARO EN ALTRES ARXIUS I CENTRES

La documentació relativa a Santa Cristina d’Aro es troba no només en l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro, sinó en múltiples centres.
Hi ha documentació molt o bastant rellevant a l’Arxiu Històric de Girona i l’Arxiu Històric de la Diputació de Girona, l’Arxiu Diocesà i el Capitular de Girona –aquests dos comparteixen instal·lacions–, l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, determinats arxius privats, l’Arxiu Nacional de Catalunya, i diversos arxius estatals. També a determinades biblioteques.
Davant d’aquesta dispersió geogràfica i de titularitat dels documents relatius al nostre municipi, a continuació us exposem una representació de què hi ha i on anar-ho a cercar. Cal dir que la relació és, possiblement, incompleta. La informació es presenta per ordre cronològic de la documentació i arxiu.

 

Arxiu Diocesà

Documentació de la Mitra o del Bisbat de Girona, senyor de part de la Vall d’Aro (s. IX-XIV)

 • Privilegis reials (s. IX-...)
 • Cartoral de Carlemany
 • Fons "Sant Feliu de Guíxols"

Documentació de la Pia Almoina del Pa, una altra de les senyories de la Vall d’Aro (s. XIII - ...).

Documentació de la parròquia de Bell-lloc

 • Llibres de baptismes (s. XVI-XX)
 • Llibres de matrimonis (s. XVII-XX)
 • Llibres de defuncions (s. XVI-XX)

Documentació de la parròquia de Solius

 • Llibres de baptismes (s. XVI-XX)
 • Llibres de matrimonis (s. XVIII-XX)
 • Llibres de defuncions (s. XVI-XX)

Documentació de la parròquia de Romanyà de la Selva

 • Llibres mixtes (s. XVII-XVIII)
 • Llibres de baptismes (s. XVIII-XX)
 • Llibres de matrimonis (s. XVIII-XX)
 • Llibres de defuncions (s. XVIII-XX)

Documentació de la parròquia de Santa Cristina d’Aro

 • Llibres de baptismes (s. XVIII-XX)
 • Llibres de matrimonis (s. XVIII-XX)
 • Llibres de defuncions (s. XVIII-XX)

 

Arxiu Capitular de Girona

Documentació de la Sagristia de la Catedral de Girona, senyora de part de la Vall d’Aro (s. XI-XIX), concretament de Solius (s. XIII-XIX).

 • Liber Privilegiorum
 • Llibre Major de la Sagristia        
 • Pabordia de Juliol o d'Aro
 • Pabordia de Gener (inclou el Malvet de Sant Cebrià dels Alls)
 • Capbreus (s. XIV-XVIII)

 

Arxiu de la Corona d’Aragó

Documentació dels comtes catalans, senyors de la Vall d’Aro (s. X-XI)

 • Documentació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, senyor de part de la Vall d’Aro (s. X-XIV)

 

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

 Documentació del Monestir, senyor de part de la Vall d’Aro (s. XIII-XIX)

 • Llibre Vermell (transcripcions des del s. XIII-XIX)

Documentació de fons privats (Lluís Esteva Cruañas, Felip Calvet Costa, etc.) (s. XX).

 

Arxiu Històric de Girona

Protocols notarials de la notaria de la Vall d’Aro (1322-1798)

Els llibres recull d’escriptures d’actes que feien els notaris.

Documentació de la Universitat de la Vall d’Aro i de la de Sant Feliu de Guíxols (s. 1585 - 1824)

 • Manuals d’Acords de la Universitat de la Vall d’Aro i de la de Sant Feliu de Guíxols (1585 – 1824)
 • Llibres de comptes de la universitat

 

Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Diversos fons patrimonials, de masos, relatius a Santa Cristina d’Aro (s. XIII-XIX)

 • Documentació del Mas Terrades de Romanyà de la Selva (s. XIII-XVI) dins del fons Mas Cals / Xifró / Parareda / Vilanova de Cabanyes
 • Fons Nadal (1642-1793)
 • Fons Torrelles (s. XVII-XVIII)

Protocols notarials de la notaria de Sant Feliu de Guíxols -a la qual s’inclouen els relatius a la Vall d’Aro i Santa Cristina d’Aro (1866-2011)

 

Arxiu-Biblioteca del Palau de Peralada

Fons patrimonial del Mas Aymerich de Bell-lloc (s. XIV - XVIII)

 • Llibre mestre
 • Altra documentació

 

Ateneu Barcelonès

Fons patrimonial del Mas Pla de Solius (1 doc.) (s. XIV - XVIII)

 

Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

Àpoques relacionades amb Santa Cristina d’Aro (2) dins el fons de pergamins del marquesat de Santa Maria de Barberà (s. XIV i XVI)

 

Arxius privats patrimonials

Mas Llaurador (pergamins) (s. XV?)

 

Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Llibre de protocols notarials de la Vall d’Aro (s. XVI, 1505-1507)

 

Arxiu Històric Municipal de Calella

Fons patrimonial Teixidor (4 docs.) (s. XVI)

 

Arxiu Municipal de Castell-Platja d’Aro

Documentació de la Universitat de la Vall d’Aro (s. XVIII-XIX)

 • Llibres de Prohomenades de la Vall d’Aro (s. XVIII)
 • Altra documentació solta (s. XIX)

 

Arxius personals

Arxiu Il·lusionista Xevi (s. XX)

 

Arxius estatals (s. XVIII – XX)

 

Biblioteca de Peralada

Fons i documents diversos (s. XVIII – XX)

 

Arxiu Municipal de Tossa de Mar

Entre altres documents, un mapa del termenal de Tossa, entre 1799 i 1826.
L’interès que té per a nosaltres és la part que limita amb el terme de Solius, que passa pel torrent del Llorinar i després, fins al mar, pel torrent de la Vall Preona -ara Vallpresona.

 

Arxius privats, posteriors a la vida als masos (professionals, d’empreses, d’entitats, personals) (s. XIX-XX)

 

Arxiu Històric de la Diputació de Girona

Documentació del Govern Civil i de la Diputació de Girona (s. XIX-XX).

 • Amillaraments (s. XX)

 

Premsa històrica digitalitzada en repositoris diversos (s. XIX-XX)

 

INSPAI (Diputació de Girona) i CRDI (Arxiu Municipal de Girona)

Documentació de fotògrafs professionals i amateurs, alguns amb imatges de Santa Cristina d’Aro (s. XIX – XX)

 

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona

Fons de la Comissió de Monuments

 • Fotografies (s. XX)

 

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

Fons de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924)

 

Arxiu Nacional de Catalunya

Comissió Delegada de l’APEC a Santa Cristina d’Aro, dins el Fons de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1923-1939)

Generalitat de Catalunya (1931-...)

 

Biblioteca Nacional de Catalunya

Fons Salvany, fotògraf arreu de Catalunya (s. XX)

Altres fons de fotògrafs i privats diversos

 

Arxius d’imatges (diversos) (s. XX)

Arxiu d’Imatges del Centre Excursionista de Catalunya

Arxiu d’Imatges d’Olot

Arxiu Comarcal del Ripollès

 

Arxiu del COAC – Girona

Fons d’arquitectes del COAC (s. XX)

 Protocol Vall dAro detall 0 jpeg girat

Protocol Vall dAro detall 2

Protocol Vall dAro detall 3

Fotografies d'un protocol del notari Vicens Cruzet i Fort dels anys 1756, 1760 i 1761, bellament adornat amb una flor de paper, en una de les seves pàgines (Arxiu Històric de Girona).