Fons i col·leccions de l'arxiu municipal

L'Arxiu Municipal gestiona DIVERSOS fons col·leccions 

collage def compr

QUADRE D'ORGANITZACIÓ DE FONS (QOF)

quadre fons arxiu Página 1

Manual del quadre d'organització de fons

Fons de l'Ajuntament:

Altres fons i col·leccions:

Registre de documents eliminats:

 

TIPUS DE DOCUMENTS QUE CONSERVEM (SEGONS EL SEU LLENGUATGE)

Apart de tenir la documentació organitzada en fons i col·leccions, dins de cadascuna d’aquestes hi ha documents que es poden distingir per la seva tipologia (en funció de quin sigui el llenguatge amb què ha estat elaborat el document):

  • Textuals: documents en què la informació està representada utilitzant un sistema de signes alfabètics o més d’un (mitjançant el text manuscrit, mecanografiat, imprès o projectat), llegibles amb o sense l’ajuda d’una màquina.
  • Cartogràfics: documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), amb els quals es pretén representar de manera objectiva la totalitat o una part de la superfície terrestre, de l’esfera celeste o d’un cos celeste, o de qualsevol entitat equiparable, real o irreal. Contenen, per tant, la pretesa representació objectiva de superfícies geogràfiques o astronòmiques (mapes, plànols geogràfics, plànols parcel·laris, cartes marines, portolans, ortofotos, cartes astronòmiques, etc.).
  • Icònics: documents en què la informació es presenta mitjançant imatges que representen percepcions subjectives en tant que reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de vista. Inclou dibuixos, cartells, gravats, gràfics, fotografies, etc.
  • Audiovisuals: documents en què la informació fixada es pot percebre o reproduir com a imatges amb so que transmeten l’efecte de moviment. Per extensió s’inclouen també les imatges amb moviment sense so incorporat.

Pel que fa a a documents audiovisuals, és interessant aquest vídeo de l’Associació internacional d’Arxius Audiovisuals:

https://www.ccaaa.org/pages/events/2022-World-Day-video.html

  • Sonors: documents en què la informació fixada es pot reproduir com a so.
  • Tecnogràfics: documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), i amb els quals es pretén representar de manera objectiva estructures (edificis o elements arquitectònics, infraestructures, etc.), artefactes (màquines, estris, peces, etc.), éssers (microorganismes, animals, elements anatòmics, etc.) o objectes (minerals, cristalls, etc.).