Informació

2. Problemàtiques d’habitatge

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica d’habitatge, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament així com amb una Oficina d’Habitatge amb presència quinzenal.

  • Oficina d’Habitatge: L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà ha creat un Servei Municipal d’Habitatge. En aquest servei, la ciutadania pot informar-se sobre la normativa vigent, la tramitació dels ajuts i les subvencions disponibles i l’estat de la seva tramitació.

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

  • Inscripció als pisos de protecció oficial.
  • Prestacions d’especial urgència de lloguer i hipoteca
  • Ajuts a la rehabilitació
  • Prestacions de lloguer
  • Borsa d’habitatge de lloguer social
  • Tràmit de Mesa d’emergència per persones desnonades
  • Altres gestions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

Consulteu el nostre apartat d'HABITATGE