L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà ha creat un Servei Municipal d’Habitatge.
Mitjançant aquest servei, la ciutadania pot informar-se sobre la normativa vigent, la tramitació dels ajuts i les subvencions disponibles i l’estat de la seva tramitació.

Horari de l'oficina

Horari de l'oficinaServei quinzenal (Dilluns)Ubicació: Àrea de Serveis Socials.Cal concertar visita prèvia(Telèfon 972 83 70 10 i/o 972 83 73 50) Inici del servei: Dilluns 28 de març La…[...]

Ajuts al pagament del lloguer

Ajuts al pagament del lloguer • Prestacions permanents per al pagament del lloguer Subvencions que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.Cal ser titular d’un…[...]

Borsa d'Habitatge de Lloguer

Borsa d'Habitatge de Lloguer• PROPIETARISSi teniu un habitatge buit i no goseu posar-lo al mercat de lloguer per por als desperfectes que poden fer-hi els llogaters o als problemes que podeu tenir en cas d’impagament, la…[...]

Habitatge Protegit

Habitatge Protegit• REGISTRE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (RSHPO)A partir de gener de 2010 i tal com preveu la Llei de Dret de l’Habitatge, per poder participar en un sorteig…[...]

Facebook

Instagram

Twitter