Xot (Otus scops)


Click Play:
 

CAT Xot  
ES Autillo  
EN Scops owl  
FR Petit-duc scops  


CATALÀ 
Ocell rapinyaire estival que nidifica en forats als arbres, en tot tipus d’ambients forestals com ara boscos, plantacions, parcs i jardins. Arriba al març i marxa al setembre cap als seus llocs d’hivernada, a l’Àfrica.

ESPAÑOL
Ave rapaz estival que nidifica en agujeros en los árboles, en todo tipo de ambientes forestales como bosques, plantaciones, parques y jardines. Llega en marzo y marcha en septiembre hacia sus lugares de invernada, en África.

ENGLISH
Summer bird of prey that nests in holes in trees, in all kinds of forest environments such as forests, plantations, parks and gardens. It arrives in March and leaves in September for its wintering grounds in Africa.

FRANÇAIS
Oiseau de proie d'été qui niche dans les trous des arbres, dans toutes sortes d'environnements forestiers tels que les forêts, les plantations, les parcs et les jardins. Il arrive en mars et repart en septembre pour ses aires d'hivernage en Afrique.

 

Xot Miguel Angel Fuentes
Il·lustració: Miguel Ángel Fuentes