Informació General

Associació Empresaris

Associació Empresaris L’Associació d’Empresaris Santa Cristina Emprèn de Santa Cristina d’Aro és una entitat independent, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i que ha estat creada de conformitat amb la… [...]

Normativa Comercial

Normativa Comercial COMISSIÓ DE PREUS
La Comissió de Preus de Catalunya és un òrgan col·legiat que té per finalitat l'exercici de les funcions d'intervenció en relació a l'aprovació i la modificació dels preus dels…
[...]