SERVEI DE GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL DE COLÒNIES FELINES I ELS COL·LABORADORS/ES DEL PROJECTE GAT

Núm.Expedient: E116.1 89/2024
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 3100
Data límit presentació ofertes: 03-04-24

SERVEI DE GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL DE COLÒNIES FELINES I ELS COL·LABORADORS/ES DEL PROJECTE GAT

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació del servei de “ASSESSORAMENT I CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS URBANS A TRAVÉS DEL PROJECTE GAT

Identificació CPV  90713000-8:   Serveis d’assessorament sobre assumptes ambientals

Número d’expedient: E116.1 89/2024

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Dades tècniques:

 • Estudi i anàlisi de les colònies per a determinar el nombre total d’individus, així com la persona voluntària que se n’ocupa i poder fer un cens que permetrà dissenyar l’actuació, establir prioritats i determinar un termini de temps per tal d’actuar en ella
 • Establir contacte amb tots els alimentadors/es de les colònies de gats, per tal d’explicar el funcionament del “Projecte Gat” i així poder aconseguir que hi formin part
 • Coordinació del personal que formi part del “Projecte Gat” a través de reunions, grups de WhatsApp, o via correu electrònic per establir les actuacions d’esterilització de gats anuals.
 • Assessorament i contacte directe amb els col·laboradors del “Projecte Gat” per solucionar problemes i dubtes pel que fa a la gestió de les colònies.
 • Assessorament i formació continuada dels col·laboradors del “Projecte Gat” per establir mecanismes que permetin millorar la salubritat de la colònia, la salut dels seus individus i aconseguir la reducció del nombre de gats existents a través del mètode CER i la disminució progressiva de la seva alimentació.
 • Gestions continuades per incorporar nous col·laboradors voluntaris al projecte
 • Localització de noves colònies i cerca de voluntaris que se’n vulguin fer càrrec
 • Mediació i gestió de conflictes veïnals a causa de les colònies de gats de carrer ja sigui amb persones col·laboradores del projecte com a ciutadans externs que s’hagin posat en contacte amb l’ajuntament o directament amb ells.
 • Visites ocasionals a les colònies conflictives per determinar possibles solucions
 • Buscar, per a tots aquells individus aptes per se adoptats, cases d’acollida a través d’anuncis a les xarxes socials, de la seva xarxa de contactes i de la xarxa de col·laboradors del projecte.
 • Recull de dades de cada una de les actuacions que es realitzin dins del projecte i redacció d’una fitxa per cada una d’elles (captures, adopcions, malalties observades, cures, esterilitzacions, etc)
 • Control de les fitxes sol·licitades als veterinaris per cada una de les accions que es realitzin sobre els gats de carrer
 • Control dels serveis veterinaris i del cost econòmic que suposa
 • Redacció d’informes en cada colònia conflictiva que aparegui, determinant la millor solució per cada problema.
 • Creació d’una base de dades on s’hi estableixi cada una de les accions dutes a terme en relació a les colònies de gats de carrer.

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 3.751,00 € euros, que queda desglossat de la següent manera: 3.100,00 € de pressupost net i 651,00 € d’IVA al tipus 21%.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà de 12 mesos.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és el tècnic responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Jofre de Febrer Bonilla.

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812