SERVEI DE TRANSPORT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE DISTIBUCIÓ D’ALIMENTS MUNICIPAL

Núm.Expedient: E116.1 2024/87
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 2.250,00 €
Data límit presentació ofertes: 02-04-24

SERVEI DE TRANSPORT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE DISTIBUCIÓ D’ALIMENTS MUNICIPAL

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació del servei de transport per al servei de distribució d’aliments municipal, del municipi de Girona al municipi de Santa Cristina d’Aro.

Identificació CPV: 60160000-7 Servei de transport de paquets

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Servei de transport des del magatzem de Banc d’Aliments de Girona, al servei de distribució d’aliments municipal de Santa Cristina d’Aro.

Els productes es recolliran i carregaran al Servei de Banc d’Aliments de Girona i es traslladaran al servei de distribució municipal d’aliments on es descarregaran al magatzem.

Es realitzaran 2 viatges al mes. Normalment els viatges es realitzen el 2n i el 4t dimecres de cada mes en horari de matí, però es facilitarà el calendari de l’exercici 2024 a l’empresa contractista per part de serveis socials.

El servei s’haurà de realitzar amb un furgoneta de grans dimensions, atès la quantitat de productes (aprox.1000 - 1500 kg cada viatge).

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 2.722,50 euros, que queda desglossat de la següent manera: 2.250,00 € de pressupost net i 472,50 € d’IVA al 21%.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà de 9 mesos com a màxim, fins a 31 de desembre de 2024, o fins que finalitzi el servei de distribució d’aliments, atesos els canvis que s’estan produint en aquest servei.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

  • Document d’oferta
  • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és la responsable de l’Àrea de Serveis Socials, Maite Garcia Lopez.

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812