ESTADÍSTICA DE SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER HISTÒRIC

Quina és la documentació de caràcter històric que més se’ns ha demanat a l’Arxiu?
L'estadística de sol·licituds d'informació de caràcter històric ens mostra els següents resultats:

. Entre 2005 (des d’abril) i 2022 (fins al març) hem rebut 725 sol·licituds d’accés a la informació de caràcter històric (43 cada any; 3,6 cada mes).

. Entre 2017 i setembre de 2022 hem rebut 191 sol·licituds d'aquest tipus (51 cada any, 4,2 cada mes).
. Representen el 57% de les consultes que rebem a l'arxiu.
. La resta, 143 (un 43%) són de caràcter administratiu.

. De les 191 de tipus històric, el 63% (121) les resolem recorrent a diversos fons de forma combinada
. Un 28% (54) les resolem anant al fons de l'Ajuntament, únicament.
. El 8% (16) restant es resol a través d'altres fons i col·leccions.

. De les 121 que resolem amb diversos fons, en destaquen dos tipus de consultes:
. Les que recorrent a publicacions queden resoltes (48%).
. Les que demanen accedir només a documents fotogràfics (39%).

Això ens marca un camí, pel que fa a publicacions:
. Cal que inventariem les que resten pendents.
. Cal que la descripció sigui exhaustiva i determini temàtiques i àmbits geogràfics.
. Cal tenir totes les publicacions pròpies digitalitzades i en línia.
. Cal facilitar l'accés a col·leccions de publicacions digitals en línia.

I un altre, pel que fa a fotografies:
. Cal que encarreguem la digitalització de les fotografies de gran format que queden pendents.
. Cal que digitalitzem internament les fotografies de petit format que queden pendents.
. Cal que positivem els conjunts de negatius pendents per tal de veure'n el seu interès.
. Cal que puguem mostrar en línia les diferents col·leccions de fotografies que conservem.

221130 Estadística de sollicituds dinformació de caràcter històric

ESTADÍSTICA DELS EXPEDIENTS DEIXATS EN PRÉSTEC (4293 EXPEDIENTS PRESTATS EN AQUESTS 17 ANYS)

Quina és la documentació de caràcter administratiu que més sovint ha sortit de l’arxiu i s’ha prestat a les oficines de l’Ajuntament?
Aquí la teniu, basada en el recompte dels últims 17 anys, des de 2005 (des d’abril) a 2022 (fins a setembre):

. Hem prestat 4.293 expedients en aquests 17 anys (253 cada any, 21 cada mes).
. Les sèries més demanades des de les oficines de l'Ajuntament són:
- 1935 expedients relatius a la sèrie J192. Llicències d’obres majors
- 560 expedients de J193. Llicències d’obres menors
- 494 expedients de J213. Llicències d’activitats classificades
- 136 expedients de J214. Llicències d’obertura d’establiments innocus
- 74 expedients de B171-Mj. Expedients de contractació d’obra – Majors
- 66 expedients de A151. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament
- 51 expedients de J172-E. Projectes – Equipaments

. A banda, hi ha expedients concrets que s'han demanat en repetides ocasions (alguns, 15 vegades; altres, 11, 10, 8, 7, etc.)

Això ens marca un camí, pel que fa a continuar facilitant l'accés a les oficines de l'Ajuntament:
. Disposar d'inventaris al més actualitzats possibles a aquestes sèries i en línia.
. Continuar digitalitzant la sèrie J192. Llicències d’obres majors, tal com ja s'ha anat fent en anys anteriors.
. Continuar digitalitzant els expedients concrets -de sèries diverses- que es demanen repetides vegades.

221129 4.293 expedients en aquests 17 anys

DIA INTERNACIONAL DEL "PREGUNTEM ALS ARXIUS"

Al llarg de l’últim any natural ens heu adreçat 63 sol·licituds d’informació pública.
- 30 relatives a documentació històrica
- 33 a documentació administrativa

De les 30 de caràcter històric, ens heu preguntat sobre:
- Urbanisme, arquitectura, carrers, carreteres, infraestructures (9)
- Administració pública, institucions públiques, ordre públic, política (9)
- Cultura, ciència, tecnologia, arts (5)
- Medi natural, meteorologia, toponímia (3)
- Població i demografia (1)
- Institucions privades, Església, religiositat (1)
- Vida quotidiana (1)
- Documents i centres d’informació (1)
- Lleure, vida associativa, festes, tradicions (1)

Per a respondre-us, hem utilitzat els següents fons i col·leccions
- Tots els fons que conservem, de forma combinada (3)
- Fotografies de diversos fons i col·leccions (9)
- Publicacions de diversos fons i col·leccions (9)
- El fons de l’Ajuntament (5)
- El fons del Jutjat de Pau (1)
- El fons del Consorci del Tractament de Residus (1)
- Us hem derivat a fons que no conservem nosaltres (2)

Us animem a fer les vostres preguntes utilitzant l’etiqueta #PreguntemAlsArxius

I, pel que fa a la resta de l’any, us convidem a sol·licitar-nos la informació que necessiteu, com ja veniu fent:
https://santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/serveis/575-consulta-i-reproduccio.html?fbclid=IwAR3h8NvRgyaywKTiet5Of7Ebv0KvP2IpOxykVCZJL7PJyymW6fAJBzyt6m0 

221013 Dia internacional del Preguntem Als Arxius

 

Memòria de la unitat de serveis generals (2017)

El Servei d’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro forma part de la Unitat de Serveis Generals de l’Ajuntament. La gestió documental i l'arxiu administratiu tenen per regidora la Sra. Sílvia Fonoll i Ribas, mentre que l'arxiu històric i l'activitat de difusió tenen a la Sra. Agustina Gorina Faz.

Les seves funcions són, fonamentalment, dues: la gestió de la documentació de l’Ajuntament –des de la seva tramitació fins al seu arxivament– i la difusió cultural a partir de la documentació que custodia. En aquest sentit, el servei esdevé una eina al servei de l’Ajuntament i les seves oficines i també al servei de la ciutadania.

L’exercici de les atribucions esmentades permet complir la llei 10/2001 d’arxius i documents del Parlament de Catalunya.

- Dades generals del servei:

Nom: Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro

Fundació: 10/11/1983

Pàgines web:

  1. https://santacristina.cat/arees/arxiu-municipal.html
  2. https://facebook.com/arxiu.santacristinadaro  (des del 07/06/2011)
  3. https://twitter.com/ArxiuSCA 
  4. https://instagram.com/arxiu_santacristina/ 

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 972 83 70 10

Adreça: Pl. Catalunya, 1, 17246 Santa Cristina d'Aro

Horari: Dl-dv: 08:00 - 13:30.

Consulteu la Guia de l'Arxiu Municipal de Santa Cristina d'Aro

guia serveis DEFINITIVA per xarxes Página 1