QUADERN “ARQUITECTURA I URBANISME A SANTA CRISTINA D'ARO (1300-1990). EDIFICIS, NUCLIS, INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I URBANITZACIONS”, COL·LECCIÓ TEMES CRISTINENCS, NÚM. 10 (2023)

El desè número de la col·lecció de Temes Cristinencs, escrit per Xavier Solà i Colomer, està dedicat a l’arquitectura, l’urbanisme i les principals infraestructures i equipaments cristinencs (entre el 1300 i el 1990), a la vegada que s’introdueix en la documentació que pot aportar més informació sobre aquests aspectes.

Xavier Solà i Colomer és professor de geografia i història a l’ensenyament secundari, doctor en història i autor de diversos estudis relacionats en literatura artística, art barroc, arquitectura barroca, historiografia, museografia i fotografia.

Aquest llibret, al llarg de 24 capítols, s’ocupa de temes com els permisos d’obres, els oficis de la construcció, els masos medievals, moderns i contemporanis, els molins, l’arquitectura militar, religiosa i funerària, l’urbanisme de la Teulera, les infraestructures del tren de Sant Feliu de Guíxols, les vies de comunicació dels segles XIX i XX, les fonts picants, l’aigua pública i privada, les mines i els pous, les infraestructures hidràuliques, l’abastiment d’aigües i el sanejament, l’electricitat i l’enllumenat, el vell i el nou edifici de l’Ajuntament, les escoles, les instal·lacions esportives, els habitatges subvencionats i les urbanitzacions.

LlibreSantaCristina Arquitectura 2023 interactiu FINAL ALTA Página 01