Persones immigrades / estrangeres

Per aquelles persones nouvingudes que estan en situació irregular o que han de fer tràmits d’estrangeria. També s’ofereixen

  • Servei d’acollida. (Ofert pel Servei d’Immigració del Consell Comarcal del Baix Empordà)
  • Formacions: Mòduls B i C.  (Ofert pel Servei d’Immigració del Consell Comarcal del Baix Empordà i SOC)

Consulti el Servei d’Acollida del Consell Comarcal del Baix Empordà