Situacions de vulnerabilitat econòmica i/o pobresa

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb alguna dificultat econòmica, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro, compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

  • Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les persones i/o famílies que presenten una problemàtica urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres administracions o amb els recursos existents.
  • Servei de distribució d’aliments. El servei ofereix una sèrie de productes alimentaris secs i frescos a aquelles persones o famílies que tenen dificultats greus per a poder fer-se càrrec de les necessitats alimentàries més bàsiques. La valoració i derivació cap a aquest servei la realitza la tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar. Els aliments arriben del Fons Europeu a través de Creu Roja, entitats privades, donacions voluntàries de la ciutadania i compres que realitza l’Ajuntament quan hi ha manca d’aliments.
  • Servei de Banc de roba. El servei de Banc de roba ofereix roba de segona mà a aquelles persones o famílies que ho necessiten. La roba arriba a través de donacions voluntàries d’entitats o de la ciutadania. La valoració per accés al banc de roba és realitzada per la tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar. Actualment no hi ha banc de roba a Santa Cristina d'Aro però es fa la derivació al banc de l'Agrupació de Parròquies de Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro.