Situacions de violència masclista i/o familiar

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica de violència, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i derivació als serveis especialitzats.

Servei d’Atenció Psicològica. És un servei d'atenció terapèutica adreçada a persones a dones i a famílies i menors que presentin algun tipus de problemàtica de violència. El servei s’ofereix dos dies a la setmana per part d’una psicòloga. Per accedir al servei cal una valoració prèvia i derivació que realitzen les tècniques de Serveis Socials.

Servei d’allotjament d’urgència. Recurs d’allotjament d’urgència per a persones víctimes de violència de gènere.