Suport a infància, adolescència i famílies

Per aquelles famílies que es troben amb alguna dificultat, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro, compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament dels infants i les seves famílies.

  • Servei d’Atenció Psicològica. És un servei d'atenció terapèutica adreçada a famílies i menors que presentin algun tipus de problemàtica sociofamiliar. El servei s’ofereix dos dies a la setmana per part d’una psicòloga. Per accedir al servei cal una valoració prèvia i derivació que realitzen les tècniques de Serveis Socials.
  • Servei de treballadora familiar especialitzada en infància: És un servei que ofereix atenció en el domicili de la persona/família usuària, per tal de fomentar l'autonomia personal dels menors i el seu correcte desenvolupament, a través de l’acompanyament de les tasques parentals dotant-los de més recursos educatius.
  • Servei Intervenció Educativa (SIE): Servei que ofereix suport social i educatiu a infants que presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn amb pocs recursos. El servei s’ofereix de manera conjunta amb l’Agrupació de Parròquies de la Vall d’Aro.
  • Servei d’orientació a l’Institut: Servei adreçat a alumnes amb un alt risc de fracàs escolar i/o amb una problemàtica envers l’àmbit social. A través del treball socioeducatiu s’ofereix suport perquè els alumnes vagin incorporant totes aquelles habilitats, hàbits i capacitats que els ajudin a adquirir la seva pròpia autonomia i a integrar-se a la societat com a persones adultes.
    • Atenció individualitzada: recolzament individual a nivell emocional, conductual i/o de relacions familiars i amb els iguals.
    • Intervenció socioeducativa grupal: Grup de creixement personal on es treballen hàbits, capacitats i actituds per desenvolupar al màxim les capacitats de cada jove.