Problemàtiques de salut i fragilitat

Per aquelles persones que es troben en una situació de fragilitat per motius de salut, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro compten amb conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

  • Servei de teleassistència. Servei d'ajuda a les persones grans amb discapacitat o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i també reduir el risc d’aïllament.
    El Servei de Teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatge de l’usuari connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó, oferint seguretat, acompanyament i atenció continuada les 24 hores i els 365 dies de l’any. Aquest servei actualment es presta amb conveni del Consell Comarcal del Baix Empordà i Dipsalut.
  • Servei d’Atenció a domicili. Ofereix ajut puntual d’atenció a persones amb dificultats per realitzar les activitats bàsiques com són la higiene, vestit,... i donen suport als cuidadors. El realitzen treballadores familiars que es desplacen al domicili i presten l’ajuda necessària segons les necessitats de la persona.
  • Servei d’Atenció a la Llar. Ofereix ajut puntual de neteja a persones amb dificultats per realitzar aquestes activitats. El realitzen treballadores de la llar que es desplacen al domicili
  • Servei d’àpats a domicili. Servei que ofereix àpats adaptats a les necessitats nutritives de les persones amb dificultats per preparar-los. Els àpats s’entreguen al domicili de la persona beneficiària. El servei s’ofereix a persones amb discapacitat o dependència.
  • Servei d’orientació en temes de mobilitat i adaptacions per a persones dependents. Està format per dues fisioterapeutes del Consell Comarcal del Baix Empordà, que ofereixen orientació i suport als professionals, als familiars i a les persones dependents sobre mobilitzacions, transferències, reeducació de la marxa, possibles adaptacions de l’entorn i aconsellen sobre els ajuts tècnics. A través d’aquest servei i depenent de la disponibilitat de material es presten ajudes tècniques i material ortopèdic (llits articulats, cadires de bany,...)
  • Servei de transport al Centre de Dia de Sant Feliu de Guíxols Gent Gran. S’ofereix transport gratuït per als ciutadans/es de Santa Cristina d’Aro que assisteixen al Centre de Dia de Sant Feliu de Guíxols Gent Gran. El servei el presta la Creu Roja de la Vall d’Aro.
  • Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les famílies que presenten una problemàtica urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres administracions o amb els recursos existents.