Informació

7. Persones immigrades o estrangeres

Per aquelles persones i/o immigrades i/o estrangeres que han de realitzar tràmits d’estrangeria per regular la seva situació legal o han de fer formacions.

  • Servei d’acollida.(Ofert pel Servei d’Immigració del Consell Comarcal del Baix Empordà)
  • Formacions: Mòduls B i C. (Ofert pel Servei d’Immigració del Consell Comarcal del Baix Empordà i SOC)

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

  • Informe d’arrelament social
  • Informe d’integració social