Informació

6. Situacions de vulnerabilitat econòmica i/o pobresa

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb alguna dificultat econòmica, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro, compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

  • Servei d’urgències socials.
  • Servei de distribució d’aliments.
  • Servei de Banc de roba.

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

  • Informe social de la Renda Garantida de Ciutadania
  • Ajuts per a accedir a justícia gratuïta (advocat d’ofici)
  • Odontologia solidària (només derivacions en el termini que marca l’entitat prestadora del servei)