Informació

4. Situacions de violència masclista i/o familiar

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb una problemàtica de violència, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i derivació als serveis especialitzats.

  • Servei d’Atenció Psicològica.
  • Servei d’allotjament d’urgència

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

  • Tràmit del telèfon GPS per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO)
  • Derivació Cases d’acollida
  • Atenció psicològica per a víctimes de violència de gènere
  • Prestació per a víctima de violència de gènere (RAI)
  • Derivació al Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ del Departament de Justícia i Institut Català de les Dones)
  • Derivació als grups d’autoestima