Informació

1. Atenció Social Bàsica

L’equip de serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereix atenció i acompanyament a persones i famílies en situació de fragilitat o de risc per tal de millorar la seva qualitat de vida. Totes les persones tenen dret a accedir als serveis socials d’atenció social bàsica, especialment les persones amb:

 • Problemàtica de salut (dependència, discapacitat, malaltia mental, etc.)
 • Problemàtiques d'habitatge.
 • Drogodependències i altres addiccions.
 • Situacions de violència masclista i/o familiar.
 • Necessitat de suport a la infància i l’adolescència.
 • Situacions de vulnerabilitat econòmica i/o pobresa.
 • Desestructuració o dificultats de relació familiar.
 • Persones immigrades i/o estrangeres.

Persones amb problemàtiques de salut (dependència, discapacitat, malaltia mental, etc.)

Per aquelles persones que es troben en una situació de fragilitat per motius de salut, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro compten amb conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

 • Servei d’Atenció a domicili.
 • Servei d’Atenció a la Llar.
 • Servei d’àpats a domicili
 • Servei de transport a centre de dia de Sant Feliu de Guíxols
 • Servei d’orientació en temes de mobilitat i adaptacions per a persones dependents.
 • Servei d’urgències socials. 

Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

 • Reconeixement de grau de discapacitat
 • Revisió de grau de discapacitat
 • Targeta acreditativa de la discapacitat
 • Prestacions d’Atenció Social (PUAD)
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Informació de deduccions municipals
 • Ajuts per a l’adaptació de l’habitatge
 • Reconeixement de la situació de dependència
 • Tramitació PIA per serveis i recursos de la dependència
 • Revisió de la situació de dependència
 • Pensió no contributiva d’invalidesa o jubilació
 • Complement pensió no contributiva
 • Complement de pensió per despeses de la llar
 • Estades residencials per descàrrega familiar
 • Teleassistència
 • Termalisme social
 • Medalla del centenari
 • Vacances inserso
 • Carnet social de transport (SARFA)
 • Serveis d’Atenció Domiciliària i d'Atenció a la Llar
 • Gestió acompanyaments mèdics a través de voluntariat de Creu Roja.
 • Derivació a altres entitats i/o associacions especialitzades en malalties concretes