Àrea de Medi Ambient

Sorolls

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica de Santa Cristina d’Aro va ser aprovat en el Ple de data 24 de novembre de 2011 i publicat al BOP núm.232 de 5 de desembre de 2011 i en el DOGC núm.6019 de 5 de desembre de 2011.

Podeu consultar-lo en els documents adjunts.

 sorolls