Sorolls

SorollsMapa de capacitat acústica El mapa de capacitat acústica de Santa Cristina d’Aro va ser aprovat en el Ple de data 24 de novembre de 2011 i publicat al BOP núm.232 de 5 de desembre de 2011 i en el DOGC núm.6019 de 5 de desembre de 2011. Podeu consultar-lo en els documents adjunts.… [...]

Aigua

AiguaAQUALIA és l'empresa que gestiona la captació, el tractament, el control de la qualitat i la distribució de l'aigua de consum humà a Santa Cristina d'Aro. Les seves dades de contacte son:
  • Adreça:…
[...]

Política Ambiental

Política AmbientalL'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro conscient que la realització de les seves activitats a les instal·lacions municipals (oficines municipals i Escola Bressol) incideixen en el medi ambient, i que… [...]