caenfrdeitptrues

Ordenances Fiscals

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (01 ORDENANÇA DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.pdf)01 ORDENANÇA DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.pdf287 kB
Descarregar aquest arxiu (02 ORDENANÇA SOBRE BÉNS IMMOBLES.pdf)02 ORDENANÇA SOBRE BÉNS IMMOBLES.pdf150 kB
Descarregar aquest arxiu (03 ORDENANÇA SOBRE VEHICLES DE  TRACCIÓ MECÀNICA.pdf)03 ORDENANÇA SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.pdf150 kB
Descarregar aquest arxiu (04 ORDENANÇA SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.pdf)04 ORDENANÇA SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.pdf294 kB
Descarregar aquest arxiu (05 ORDENANÇA SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA .pdf)05 ORDENANÇA SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA .pdf212 kB
Descarregar aquest arxiu (06 ORDENANÇA SOBRE EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf)06 ORDENANÇA SOBRE EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf136 kB
Descarregar aquest arxiu (07 ORDENANÇA SOBRE TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS  D'ACTIVITATS .pdf)07 ORDENANÇA SOBRE TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS D'ACTIVITATS .pdf151 kB
Descarregar aquest arxiu (08 ORDENANÇA SOBRE LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA .pdf)08 ORDENANÇA SOBRE LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES, INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA .pdf163 kB
Descarregar aquest arxiu (09 ORDENANÇA SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.pdf)09 ORDENANÇA SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.pdf144 kB
Descarregar aquest arxiu (10 ORDENANÇA SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf)10 ORDENANÇA SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf157 kB
Descarregar aquest arxiu (11 ORDENANÇA SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.pdf)11 ORDENANÇA SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.pdf141 kB
Descarregar aquest arxiu (12 ORDENANÇA SOBRE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.pdf)12 ORDENANÇA SOBRE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.pdf140 kB
Descarregar aquest arxiu (13 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCORXADOR.pdf)13 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCORXADOR.pdf124 kB
Descarregar aquest arxiu (14 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL .pdf)14 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL .pdf195 kB
Descarregar aquest arxiu (15 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT UTILITZACIÓ D'INSTAL.ACIONS MUNICIPALS.pdf)15 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT UTILITZACIÓ D'INSTAL.ACIONS MUNICIPALS.pdf205 kB
Descarregar aquest arxiu (16 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLADORA FAMILIAR.pdf)16 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLADORA FAMILIAR.pdf119 kB
Descarregar aquest arxiu (17 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS.pdf)17 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS.pdf163 kB
Descarregar aquest arxiu (18 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL.pdf)18 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL.pdf153 kB
Descarregar aquest arxiu (19 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL.pdf)19 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL.pdf141 kB
Descarregar aquest arxiu (20 ORDENANÇA SOBRE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL D.P. PER EMPRESES QUE PRESTIN SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.pdf)20 ORDENANÇA SOBRE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL D.P. PER EMPRESES QUE PRESTIN SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.pdf132 kB
Descarregar aquest arxiu (21 ORDENANÇA SOBRE LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA.pdf)21 ORDENANÇA SOBRE LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA.pdf130 kB
Descarregar aquest arxiu (22 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI.pdf)22 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI.pdf122 kB
Descarregar aquest arxiu (23 ORDENANÇA SOBRE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL.pdf)23 ORDENANÇA SOBRE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL.pdf155 kB
Descarregar aquest arxiu (24 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM .pdf)24 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM .pdf143 kB
Descarregar aquest arxiu (25 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.pdf)25 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.pdf130 kB
Descarregar aquest arxiu (26 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU D'ALCOHOL, ESTUPEFAENTS, ETC..pdf)26 ORDENANÇA SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU D'ALCOHOL, ESTUPEFAENTS, ETC..pdf126 kB
Descarregar aquest arxiu (27 ORDENANÇA SOBRE EL SERVEI DE VIGILÀNCIA MOTIVAT PER ESPECTACLES PÚBICS I GRANS TRANSPORST.pdf)27 ORDENANÇA SOBRE EL SERVEI DE VIGILÀNCIA MOTIVAT PER ESPECTACLES PÚBICS I GRANS TRANSPORST.pdf130 kB

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament