caenfrdeitptrues

Ordenances Fiscals

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (01 ORDENANÇA reguladora de la Gestió, inspecció i recaptació.pdf)01 ORDENANÇA reguladora de la Gestió, inspecció i recaptació.pdf[ ]287 kB
Descarregar aquest arxiu (02. ORDENANÇA reguladora de l'impost de béns immobles.pdf)02. ORDENANÇA reguladora de l'impost de béns immobles.pdf[ ]149 kB
Descarregar aquest arxiu (03. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf)03. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf[ ]149 kB
Descarregar aquest arxiu (04. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.pdf)04. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.pdf[ ]327 kB
Descarregar aquest arxiu (05. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.pdf)05. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.pdf[ ]212 kB
Descarregar aquest arxiu (06. ORDENANÇA reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.pdf)06. ORDENANÇA reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.pdf[ ]134 kB
Descarregar aquest arxiu (07. ORDENANÇA reguladora de la taxa per tramitacio de declaracions, comunicacions i llicencies activitats.pdf)07. ORDENANÇA reguladora de la taxa per tramitacio de declaracions, comunicacions i llicencies activitats.pdf[ ]149 kB
Descarregar aquest arxiu (08. ORDENANÇA reguladora de la taxa per llicències, comunicacions previes, instruments de planejament.pdf)08. ORDENANÇA reguladora de la taxa per llicències, comunicacions previes, instruments de planejament.pdf[ ]162 kB
Descarregar aquest arxiu (09. ORDENANÇA reguladora de la taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf)09. ORDENANÇA reguladora de la taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf[ ]143 kB
Descarregar aquest arxiu (10. ORDENANÇA reguladora de les contribucions especials taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf)10. ORDENANÇA reguladora de les contribucions especials taxa pel sevei de recollida i tractament de residus.pdf[ ]155 kB
Descarregar aquest arxiu (11. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.pdf)11. ORDENANÇA reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.pdf[ ]140 kB
Descarregar aquest arxiu (12. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.pdf)12. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.pdf[ ]139 kB
Descarregar aquest arxiu (13. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escorxador.pdf)13. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escorxador.pdf[ ]123 kB
Descarregar aquest arxiu (14. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol.pdf)14. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol.pdf[ ]194 kB
Descarregar aquest arxiu (15. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'instal.lacions municipals.pdf)15. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'instal.lacions municipals.pdf[ ]204 kB
Descarregar aquest arxiu (16. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de treballadora familiar.pdf)16. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de treballadora familiar.pdf[ ]117 kB
Descarregar aquest arxiu (17. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals.pdf)17. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'animals.pdf[ ]163 kB
Descarregar aquest arxiu (18. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal.pdf)18. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació del servei de casal.pdf[ ]152 kB
Descarregar aquest arxiu (19. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació de deixalleria municipal.pdf)19. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestació de deixalleria municipal.pdf[ ]141 kB
Descarregar aquest arxiu (21. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats a la via publica.pdf)21. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats a la via publica.pdf[ ]128 kB
Descarregar aquest arxiu (22. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de cementiri.pdf)22. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de cementiri.pdf[ ]121 kB
Descarregar aquest arxiu (23. ORDENANÇA reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres per a ús comercial.pdf)23. ORDENANÇA reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres per a ús comercial.pdf[ ]153 kB
Descarregar aquest arxiu (24. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de clavegueram.pdf)24. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de clavegueram.pdf[ ]142 kB
Descarregar aquest arxiu (25. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei d'escola municipal de música.pdf)25. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei d'escola municipal de música.pdf[ ]129 kB
Descarregar aquest arxiu (26. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de comprovacio grau alcohol, estupefaents, etc.pdf)26. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de comprovacio grau alcohol, estupefaents, etc.pdf[ ]124 kB
Descarregar aquest arxiu (27. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de vigilancia per espectacles públics.pdf)27. ORDENANÇA reguladora de la taxa per la prestacio del servei de vigilancia per espectacles públics.pdf[ ]129 kB

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament