Ordenances, reglaments i preus públics

CONSULTA PRÈVIA D'ORDENANCES I REGLAMENTS

Ordenances Fiscals i preus públics

 En el següent enllaç hi podreu trobar les ordenances fiscals i els preus públics:

Ordenances fiscals (seu-e.cat)