Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • Subvencions per al foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores l'any 2023

subvencions vigents

Subvencions per al foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores l'any 2023

Objecte

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert la convocatòria per a subvencionar el foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores l'any 2023.

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una activitat comercial o de serveis que es desenvolupi a Santa Cristina d'Aro.

Quantia

Fins al 50% amb un màxim de 2.000 euros per persona sol·licitant.

Requisits

  • Que l'activitat es dugui a terme a Santa Cristina
  • Compromís de realitzar el contracte de treball durant l'any l’1 de gener de 2023 al 31 d’octubre de 2023
  • Contracte mínim de tres mesos
  • Inversió mínima subvencionable: 1.000 euros

Despeses subvencionables

Contractació laboral de mínim tres mesos d'una persona treballadora de nova incorporació a l'empresa.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de juny al 7 de juliol

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Omplir i guardar/descarregar el model específic annex
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Omplir i descarregar el model específic annex
2. Presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar