Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

 • Inici
 • Subvencions
 • Subvencions per a l’adequació de locals buits destinats a l’obertura de nous establiments comercials situats al centre de Santa Cristina d’Aro.

subvencions vigents

Subvencions per a l’adequació de locals buits destinats a l’obertura de nous establiments comercials situats al centre de Santa Cristina d’Aro.

 

Mira aquí els locals buits disponibles

Objecte

Concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro per l’obertura de nous establiments comercials situats a:

 • Carrer Teulera,
 • Carrer Gaziel,
 • Plaça del Mercat
 • Plaça Mossèn Baldiri Reixach
 • Carrer Pere Geronès
 • Carrer Comerç
 • Plaça de l’1 d’octubre
 • Carrer Pau Casals (tram entre c/ Teulera i c/ Professor Dr Josep Trueta)
 • Carrer Joan Miró
 • Carrer Doctor Casals
 • Carrer Monturiol
 • Plaça President Irla
 • Avinguda Ridaura (tram entre c/ Salvador Espriu i c/ Teulera)
 • Carrer Ridaura (tram entre c/ Teulera i c/ Professor Dr Josep Trueta)
 • Carrer Josep Pla
 • Carrer Jacint Verdaguer
 • Carrer Salvador Espriu
 • Carrer Carretera Antiga

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una nova activitat comercial al centre de Santa Cristina d'Aro l'any 2023

Quantia

Fins al 50% amb un màxim de 4.000 euros per persona sol·licitant

Requisits

 1. Nova activitat de comerç al detall
 2. Inversió mínima subvencionable: 2.000 euros
 3. Mantenir l'activitat oberta mínim un any
 4. Estar situat a algun dels carrers especificats a les bases reguladores de la subvenció

Despeses subvencionables

 1. Adquisició d’elements de mobiliari i decoració, maquinària, ordinadors, aplicacions informàtiques, eines i utillatges necessaris per a l’inici de l’activitat.
 2. Honoraris tècnics que hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat.
 3. Instal·lacions i obres (interiors i/o exteriors) per la reconversió o nova obertura de l’establiment.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de juny al 7 de juliol

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Omplir i guardar/descarregar el model específic annex
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Omplir i descarregar el model específic annex
2. Presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar