Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA, TITULARS D’UN IMMOBLE EN EL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D’ARO - 2022

subvencions vigents

SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA, TITULARS D’UN IMMOBLE EN EL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D’ARO - 2022


L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per a les persones que titulars d’un bé immoble. Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones propietàries dels immobles, que compleixin els barems i condicions establertes. En cas que existeixi usdefruit, podrà sol·licitar la subvenció la persona usufructuària.

L’import de la subvenció serà equivalent al 30%, amb un límit total de 300 euros, de la quota de l’Impost sobre béns immobles corresponent a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 17 d’octubre al 28 de novembre de 2022 (ambdós inclosos). 

Es poden presentar les sol·licituds de manera presencial demanant cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, o bé electrònicament a través de la web.

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu la instància, molt important que hi hagi correu electrònic i numero de telèfon per notificar-ho electrònicament. 
2. Que adjunteu tota la documentació requerida a la convocatòria.

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar