Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • Subvencions per al foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores

subvencions vigents

Subvencions per al foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores

 

Objecte

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert la convocatòria per a subvencionar el foment de l'ocupació per a les empreses amb l'activitat a Santa Cristina que contractin persones treballadores l'any 2022.

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una activitat comercial o de serveis que es desenvolupi a Santa Cristina d'Aro.

Quantia

Fins al 50% amb un màxim de 2.000 euros per persona sol·licitant.

Requisits

  1. Que l’activitat es dugui a terme a Santa Cristina d’Aro.
  2. Que l’activitat que es faci estigui emparada per llicència o, si escau comunicació prèvia.
  3. Compromís de realitzar el contracte de treball durant l’anualitat de la convocatòria o haver-lo iniciat ja durant aquesta. No s’admetran sol·licituds per contractes subscrits en anualitats anteriors, atès que aquestes subvencions no tenen caràcter retroactiu.
  4. Que el contracte sigui d’un mínim de tres mesos.

Despeses subvencionables

Contractació laboral de mínim tres mesos d'una persona treballadora de nova incorporació a l'empresa.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 26 de setembre al 23 d'octubre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Omplir i guardar/descarregar el model específic annex
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Omplir i descarregar el model específic annex
2. Presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar