Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • Subvencions per al lloguer de locals buits destinats a l'obertura de nous establiments comercials a l'Eix Teulera

subvencions vigents

Subvencions per al lloguer de locals buits destinats a l'obertura de nous establiments comercials a l'Eix Teulera

 

Objecte

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert la convocatòria per a subvencionar el lloguer de nous locals destinats a l'obertura de nous establiments comercials situats a l'Eix teulera l'any 2022.

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una nova activitat comercial a l'Eix Teulera de Santa Cristina d'Aro l'any 2022.

Quantia

Fins al 50% amb un màxim de 2.000 euros per persona sol·licitant.

Requisits

  1. Nova activitat de comerç al detall
  2. La persona ha de ser la titular del contracte de lloguer
  3. Inversió mínima subvencionable: 1.000 euros
  4. Mantenir l'activitat oberta mínim un any

Despeses subvencionables

Despeses derivades de l'arrendament del local d'obertura del nou establiment comercial

Termini de presentació de sol·licituds

Del 26 de setembre al 23 d'octubre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Omplir i guardar/descarregar el model específic annex
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Omplir i descarregar el model específic annex
2. Presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar