Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • Subvencions per a l'obertura de nous establiments comercials situats a l'eix Teulera

subvencions vigents

Subvencions per a l'obertura de nous establiments comercials situats a l'eix Teulera

 

Objecte

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert la convocatòria per a subvencionar l'obertura de nous establiments comercials situats a l'Eix teulera l'any 2022.

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una nova activitat comercial a l'Eix Teulera de Santa Cristina d'Aro l'any 2022.

Quantia

Fins al 50% amb un màxim de 4.000 euros per persona sol·licitant.

Requisits

  1. Nova activitat de comerç al detall
  2. Inversió mínima subvencionable: 2.000 euros
  3. Mantenir l'activitat oberta mínim un any

Despeses subvencionables

  1. Adquisició d’elements de mobiliari i decoració, maquinària, ordinadors, aplicacions informàtiques, eines i utillatges necessaris per a l’inici de l’activitat.
  2. Honoraris tècnics que hagin satisfet per part del beneficiari en la tramitació de les autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat.
  3. Instal·lacions i obres (interiors i/o exteriors) per la reconversió o nova obertura de l’establiment.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 26 de setembre al 23 d'octubre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Omplir i guardar/descarregar el model específic annex
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Omplir i descarregar el model específic annex
2. Presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar