• Inici
 • Subvencions
 • Premis a la participació i a les millors carrosses i comparses inscrites a la rua de Carnaval de l'Amistat del dia 27 de febrer de 2022

subvencions vigents

Premis a la participació i a les millors carrosses i comparses inscrites a la rua de Carnaval de l'Amistat del dia 27 de febrer de 2022

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert les inscripcions per als premis a la participació i a les millors carrosses i comparses inscrites a la rua del Carnaval de l'Amistat del dia 27 de febrer de 2022.

Beneficiaris

Tenen dret a sol·licitar els premis les colles de Carnaval que s’inscriguin a la rua de Carnaval Santa Cristina d’Aro en els terminis especificats a la present convocatòria i que no hagin estat excloses de la participació al Carnaval 2022, i/o les persones físiques que actuïn en representació de les esmentades colles i que compleixin les condicions establertes en la present convocatòria.

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar la participació a la rua de Carnaval de l’Amistat del dia 27 de febrer de 2022 així com a i les millors carrosses i comparses que hi participin.

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de novembre de 2021, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 231 de data 3 de desembre de 2021.

Quantia

Els premis als que fa referència la present convocatòria seran atorgats a càrrec a l’aplicació pressupostària 63 3380 22609 corresponent del pressupost municipal de l’exercici 2022.

 • Participació a la rua: 6.000,00€ a repartir entre les colles inscrites, excepte les colles de l’Associació de colles de Santa Cristina d’Aro, segons barems especificats a la convocatòria:
  • Carrosses amb treball notable:
   • Carrosses grans (De més de 7,5 metres): 150,00€
   • Carrosses petites (De fins a 7,5 metres): 100,00€
  • Premis per quantitat de participants
   • De 30 a 70 persones: 50,00€
   • Més de 70 persones:             80,00€

  . Millors carrosses i comparses: 3.000,00€ segons es detalla a atorgar segons veredicte del jurat especialitzat:

Categoria

1er premi

2n premi

3er premi

Carrosses Grans (+7,5m)

800,00€

400,00€

250,00€

Carrossa Petita (Fins a 7,5m)

500,00€

300,00€

150,00€

Comparsa

300,00€

200,00€

100,00€

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la inscripció de les colles serà del dia 17 de gener a les 8.30h fins al 17 de febrer a les 13.30h.

Les colles interessades en participar a la rua de Carnaval de Santa Cristina d’Aro del diumenge 27 de febrer de 2022 han de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari que estarà disponible a l’adreça web: https://santacristina.cat/arees/festes-populars/el-carnaval/carnaval-2022/608-inscripcions-rua-de-carnaval-2022.html juntament amb la documentació que es demana a la convocatòria.

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

 

Àrea de Festes

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar