Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • SUBVENCIONS PER A entitats socials que realitzen activitats de caire social en el municipi

subvencions vigents

SUBVENCIONS PER A entitats socials que realitzen activitats de caire social en el municipi

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per les entitats socials que realitzin activitats de caire social en el municipi.

 

L’import a atorgar variarà en funció de les activitats realitzades i el cost d’aquestes

 

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les entitats socials que realitzen activitats adreçades a la ciutadania del municipi de Santa Cristina d’Aro que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 6 d’octubre al 4 de novembre

 

 

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:

 

1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen

2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

 

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar