Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

subvencions vigents

SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES DE SANTA CRISTINA D'ARO 2022

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per les entitats esportives per activitats esportives anuals al municipi.

L’import a atorgar variarà en funció de les activitats realitzades.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats esportives del municipi, registrades al Consell Català de l’Esport i amb domicili social a Santa Cristina d’Aro. També hauran d’estar inscrites degudament al registre d’entitats municipal.

Tanmateix, l'entitat que en l'any anterior hagi estat beneficiari d'una subvenció d'aquesta especialitat i no l'hagi justificada o renunciada expressament dins el termini establert, en restarà exclosa. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 06 al 27 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos). 

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu la instància genèrica, molt important que hi hagi correu electrònic i numero de telèfon per notificar-ho electrònicament. 
2. Que adjunteu tota la documentació requerida a la convocatòria. 

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (convocatoria_17-2022.pdf)convocatoria_17-2022.pdf[ ]209 kB

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar