• Inici
  • Subvencions
  • AJUTS EXTRAORDINARIS A EMPRESES TANCAMENT OBLIGAT RESOLUCIÓ SLT/2700/2020

subvencions vigents

AJUTS EXTRAORDINARIS A EMPRESES TANCAMENT OBLIGAT RESOLUCIÓ SLT/2700/2020

Convocatòria d’ajut extraordinari destinat a totes aquelles persones físiques i jurídiques titulars d'activitats econòmiques amb seu fiscal i domicili de l'activitat al municipi de Santa Cristina d'Aro que s'hagin vist obligades al cessament temporal de la seva activitat per allò que disposa en la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i tinguin la corresponent llicència d'activitat.

En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d'ells.

 A QUI S’ADREÇA L’AJUT?

En la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre es van adoptar una sèrie de mesures que van implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, pel contacte personal proper que impliquen. També han implicat la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, equipaments culturals i centres de lleure infantil, juvenil i activitats extraescolars entre d'altres.

 QUANTITAT?

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 500 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les empreses i autònoms davant els efectes directes del tancament obligat a la Resolució SLT /2700/2020, de 29 d'octubre per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

SOL·LICITUD QUE S’HA DE PRESENTAR?

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran durant el termini de QUINZE DIES NATURALS a partir d’avui, que s’ha publicat la present convocatòria al BOP, i segons el model normalitzat adjunt de les persones físiques o jurídiques interessades. En el cas que no s'hagi sol·licitat cap altre ajut a l'ajuntament, caldrà aportar el certificat de titularitat del compte bancari on s'abonarà la quantia de la subvenció que ha d'anar degudament segellat per l'entitat bancària. Les sol·licituds es podran presentar al registre general de l'Ajuntament a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través de la seu electrònica.

 MÉS INFORMACIÓ:

  1. La convocatòria publicada avui i a partir de la qual s’estableix el termini de 15 dies naturals per presentar la documentació.
  2. Les bases de la subvenció.
  3. El model que heu d’emplenar i presentar.

 

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter