Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • SUBVENCIONS PER A entitats socials que realitzen activitats de caire social en el municipi

subvencions vigents

SUBVENCIONS PER A entitats socials que realitzen activitats de caire social en el municipi

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per les entitats socials que realitzin activitats de caire social en el municipi.

L’import a atorgar variarà en funció de les activitats realitzades i el cost d’aquestes

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les entitats socials que realitzen activitats adreçades a la ciutadania del municipi de Santa Cristina d’Aro que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 14 al 29 de desembre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar