Tots els tràmits

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació d'IBI per a habitatges de protecció oficial.pdf)Sol·licitud bonificació d'IBI per a habitatges de protecció oficial.pdf[ ]139 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació d'IBI per família nombrosa o monoparental assimiliada nombrosa.pdf)Sol·licitud bonificació d'IBI per família nombrosa o monoparental assimiliada nombrosa.pdf[ ]140 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de l'escola bressol per família nombrosa o monoparental.pdf)Sol·licitud bonificació de l'escola bressol per família nombrosa o monoparental.pdf[ ]134 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per eliminació o substitució del CFC, vehicles híbrids o elèctrics.pdf)Sol·licitud bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per eliminació o substitució del CFC, vehicles híbrids o elèctrics.pdf[ ]144 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació de la taxa per al servei de recollida d'escombraries.pdf)Sol·licitud bonificació de la taxa per al servei de recollida d'escombraries.pdf[ ]161 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació del servei de casal per família nombrosa o monoparental.pdf)Sol·licitud bonificació del servei de casal per família nombrosa o monoparental.pdf[ ]139 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació per a famílies amb més d'un fill-filla matriculats a l'escola bressol.pdf)Sol·licitud bonificació per a famílies amb més d'un fill-filla matriculats a l'escola bressol.pdf[ ]134 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud bonificació per a vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 30 anys inscrits en una associació de vehicles històrics.pdf)Sol·licitud bonificació per a vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 30 anys inscrits en una associació de vehicles històrics.pdf[ ]145 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud canvi d'adreça fiscal.pdf)Sol·licitud canvi d'adreça fiscal.pdf[ ]133 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud certificat de dades del padró d'IBI.pdf)Sol·licitud certificat de dades del padró d'IBI.pdf[ ]138 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud certificat de pagament de tributs municipals.pdf)Sol·licitud certificat de pagament de tributs municipals.pdf[ ]136 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'exempció d'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb discapacitat.pdf)Sol·licitud d'exempció d'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb discapacitat.pdf[ ]140 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de subvenció IBI per vulnerabilitat econòmica.pdf)Sol·licitud de subvenció IBI per vulnerabilitat econòmica.pdf[ ]189 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts.pdf)Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts.pdf[ ]133 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud devolució parcial d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf)Sol·licitud devolució parcial d'impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf[ ]139 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud domiciliació bancària per tributs municipals.pdf)Sol·licitud domiciliació bancària per tributs municipals.pdf[ ]122 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud pagament únic d'IBI i escombraries.pdf)Sol·licitud pagament únic d'IBI i escombraries.pdf[ ]134 kB

Facebook

Instagram

Twitter