Contractes menors

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es publica a continuació la relació de contractes menors adjudicats per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Contractes menors a partir de l'1 de gener de 2019 clicant AQUÍ