caenfrdeitptrues

SUBVENCIONS PER A EMPRESES DE SANTA CRISTINA AMB ESTABLIMENTS FÍSICS

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat les subvencions destinades a les empreses amb establiments físics per a pal·liar els efectes negatius originats arran de la suspensió d’activitats per l’estat d’alarma, decretat a conseqüència de la pandèmia COVID-19.

 Hi ha subvencions per a:

Aprofitament de domini públic de terrasses d’establiments o exposicions de mercaderies

Les persones o entitats beneficiàries són els titulars dels rebuts de la Taxa. No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s'estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents. Si les persones o entitats tenen deute pendent a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la subvenció s'aplicarà per minorar-lo.
  • Quan les persones o entitats hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

Pagament de la taxa pel servei de recollida i tractament de residus corresponents a comerços, indústries o negocis, els quals, totalment o parcialment, no han pogut exercir la seva activitat per obligació legal

La subvenció consistirà en l'atorgament -a les persones o entitats- de subvencions per a les quotes de la Taxa pel Servei de recollida i tractament de residus corresponents a comerços, indústries o negocis que no han pogut exercir la seva activitat per obligació legal de tancament arran del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues. No hi podran optar els comerços d'alimentació, encara que hagin tingut limitacions en la venda d'altres productes.

Les persones o entitats beneficiàries són els titulars dels rebuts de la Taxa. No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s'estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents. Si les persones o entitats tenen deute pendent a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la subvenció s'aplicarà per minorar-lo.
  • Quan les persones o entitats hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Data límit: 25 de juny

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu
al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Twitter

Facebook Ajuntament