Dinamització Comercial

Projecte estratègic comercial per a la recuperació de locals buits

La finalitat d’aquest treball del Pla Estratègic Comercial (PEC) pel projecte de recuperació de locals buits per part de PROCOM RETAIL ha estat obtenir la informació necessària per a poder establir una diagnosi de la situació del teixit comercial del municipi i sobretot dels seus locals buits, per poder fixar una estratègia de treball conjunta amb tots els agents implicats, destacant els agents promotors en el territori per tal de treballar plegats per l’ocupació dels locals de manera proactiva, posant el focus en les accions a implementar.

IMATGE PORTADA PLA