caenfrdeitptrues

Ajuts als empresaris per l’ús del domini públic i les escombraries

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va aprovar el mes de maig les subvencions destinades a dues taxes municipals amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius originats arran de la suspensió d’activitats per l’estat d’alarma, decretat a conseqüència de la pandèmia Covid-19 per:

Enllaç de les bases de subvencions per l’aprofitament de domini públic de terrasses d’establiments o exposicions de mercaderies 

Les persones o entitats beneficiàries són els titulars dels rebuts de la taxa.

No serà aplicable en els següents casos:

Quan no s'estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents. Si les persones o entitats tenen deute pendent a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la subvenció s'aplicarà per minorar-lo.

Quan les persones o entitats hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

Enllaç de les bases de les subvencions pel pagament de la taxa pel servei de recollida i tractament de residus corresponents a comerços, indústries o negocis, els quals, totalment o parcialment, no han pogut exercir la seva activitat per obligació legal  

La subvenció consistirà en l'atorgament -a les persones o entitats- de subvencions per a les quotes de la taxa pel Servei de recollida i tractament de residus corresponents a comerços, indústries o negocis que no han pogut exercir la seva activitat per obligació legal de tancament arran del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues. No hi podran optar els comerços d'alimentació, encara que hagin tingut limitacions en la venda d'altres productes.

 

Molts ja han presentat la sol·licitud per poder-se acollir, però es fa un recordatori per als que encara no ho han fet, perquè el dia 25 de juny és el darrer dia per a fer la petició al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro. S’ha de fer obligatòriament amb els models establerts que trobareu adjunts en aquest correu electrònic.

 

Foto: Albert Vilar / Ajuntament de SCA

terrassa02

Twitter

Facebook Ajuntament