El ple telemàtic, en diferit

El ple municipal extraordinari d'avui, a les 12, no podrà ser en directe. Tot i això, es gravarà i es penjarà al llarg del dia d'avui.

Perdonin les molèsties.

L'ordre de el dia de l'ple consta de dues punts:

1.- Proposta d'Categoría de l'expedient de modificació de crèdit 03/2020 paper qual s'aprova el Pla d'Inversions per a l'Exercici 2020.- Aprovació Inicial.

2.- Proposta de modificació puntual de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d'Aro nombre 43, Àmbit PMU.5-Accés GOLF.- Aprovació provisional.

salaplens02