El ple municipal (16 d’abril), telemàtic

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es reunirà en sessió plenària extraordinària el proper dijous, 16 d’abril, a les 12 del migdia. El ple, arran de l’estat d’alarma causat per la crisi sanitària pel coronavirus Covid-19, es farà via telemàtica, a porta tancada. Des dels serveis tècnics municipals, però, s’està mirant la possibilitat que la població cristinenca el pugui escoltar en directe via Internet.

L’ordre del dia del ple consta de dos punts:

1.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 03/2020 pel qual s’aprova el Pla d’Inversions per a l’exercici 2020.- Aprovació Inicial.

2.- Proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro número 43, àmbit PMU.5-Accés Golf.- Aprovació provisional

edificiajuntament02