caenfrdeitptrues

Comunicat dubtes tributaris

Amb la finalitat de donar resposta als dubtes tributaris que s’han originat arran de la situació d’emergència pel COVID-19,  i també per ampliar, detallar i actualitzar la informació publicada el dia d’ahir, emetem el següent COMUNICAT:

+ L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO ALLARGA INDEFINIDAMENT, FINS A UN NOU AVÍS, ELS TERMINIS DE PAGAMENT DE TOTS ELS IMPOSTOS I TAXES (EL TERMINI DE PAGAMENT NO FINALITZARÀ LES DATES QUE FIGUREN AL CALENDARI APROVAT I, PER TANT, EN CAP CAS S’APLICARAN RECÀRRECS NI INTERESSOS).

+ EL REBUTS DOMICILIATS DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, ACTUALMENT EN PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI, AIXÍ COM ELS D’ALTRES IMPOSTOS I TAXES, ES PASSARAN AL COBRAMENT EN LA DATA PREVISTA, PER TAL DE NO ALTERAR LES PREVISIONS DE CADA CONTRIBUENT I TAMBÉ PERQUÈ NO COINCIDEIXI AMB ALTRES VENCIMENTS. NO OBSTANT AIXÒ, ES FA ESPECIAL INCÍS EN QUÈ TOTHOM QUI HO NECESSITI TÉ POSSIBILITAT DE RETORNAR EL REBUT BANCARI, SENSE QUE AIXÒ LI COMPORTI CAP TIPUS DE PENALITZACIÓ O RECÀRREC.

+ RESTEN SENSE EFECTE, PEL QUE FA A LA FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE PAGAMENT, QUALSEVOL TRÍPTIC O NOTIFICACIÓ QUE ES REBI DES DE L’ÀREA ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT.

+ AIXÍ MATEIX, QUALSEVOL PAGAMENT O REBUT MENSUAL -CORRESPONENT A TOTES LES ÀREES DE L’AJUNTAMENT- ES PRORRATEJARAN PER DIES D’ASSISTÈNCIA, I TAMBÉ ES DONARAN LES FACILITATS QUE REQUEREIXI CADA CAS.

+ L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO APLICARÀ, EN TOT EL PERÍODE, EL CRITERI DE MÀXIMS PER ATENDRE QUALSEVOL PERSONA O ENTITAT AFECTATS PER LA SITUACIÓ ACTUAL I ES FARAN PÚBLICS OPORTUNAMENT TOS ELS CANVIS QUE ES PUGUIN PRODUIR.

  • edificiajuntament02

Twitter

Facebook Ajuntament