Santa Cristina amb "T'ho estàs perdent"

L’Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, a través de l’àrea d’Esports i el Punt d'Igualtat, s’ha adherit a la campanya "T'ho estàs perdent" que fomenta l’esport femení en els mitjans de comunicació. L’objectiu de la campanya, amb l’eslògan “Si no veus esport femení t’estàs perdent la meitat de l’espectacle”, és promoure una major presència de les dones esportistes als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i mediàtics respecte a l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència, especialment en infants i adolescents, referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen com a referents esportistes masculins.

La campanya, impulsada pel Consell Audiovisual de Catalunya, i que compta amb el suport de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la Secretaria General de l’Esport i l’Institut Català de la Dona de la Generalitat, insta a dedicar "més temps i espai" a l'esport femení, a retransmetre més competicions d'aquest tipus, a incorporar la perspectiva de gènere, a reflectir "una imatge no estereotipada" de les dones o a evitar imatges que les "sexualitzin".

campanyaesport