caenfrdeitptrues

El ple de Santa Cristina aprova congelar totes les ordenances fiscals del 2019

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha decidit congelar totes les ordenances fiscals de l’any vinent, segons va acordar ahir, sense cap vot en contra, en aprovar-les provisionalment en sessió plenària. La proposta de l’any vinent només incorpora uns “petits reajustament tècnics i algunes millores en bonificacions”, va manifestar l’alcalde, Xavier Sala. Les ordenances fiscals, que inclouen impostos, taxes i preus públics, es van aprovar amb el vot de l’equip de govern, format per ERC, Guanyarem i Independents per Santa Cristina, i el suport de CiU i Junts, a l’oposició. Emprenedors i el PP van abstenir-se per motius diferents. Ara s’exposaran al públic i si no es presenta cap reclamació quedaran aprovades definitivament per entrar en vigor el mes de gener vinent.

Els canvis respecte a les ordenances d’aquest exercici són:

Núm. 2) Impost sobre béns immobles. S’actualitzen les ingressos de la unitat familiar per optar a bonificacions.

Núm. 12) Taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. S’hi afegeix l’apartat m) a l’article 6 (Quota tributària) per introduir-hi la tarifa per alliberament temporal d’espais d’estacionament de vehicles per a ús particular.

Núm. 14) Taxa per a la prestació del servei d’escola bressol. S’actualitzen les ingressos de la unitat familiar per optar a bonificacions.

Núm. 18) Taxa per a la prestació del servei de casal. S’actualitzen les ingressos de la unitat familiar per optar a bonificacions.

Núm. 19) Preus públics per a la prestació del servei de deixalleria municipal. Es modifica l’article 3 (Quantia) per afegir-hi tres tipus nous de residu.

Núm. 20) Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses que prestin serveis de telefonia mòbil. Es deroga per adaptar-la a la Jurisprudència del Tribunal Suprem.

Núm. 25) Taxa per la prestació de servei d’escola municipal de música. Es modifica el redactat de la quota per drets de matrícula afegint-hi combo i/o cambra i/o cant coral; se suprimeix la quota per infants de P3, P4 i P5 i s’hi introdueix la corresponent a sensibilització de d’Educació infantil; se suprimeix la quota per matèries per infants de 6 a 17 anys i s’hi introdueix la quota mensual a partir de primària en instrument, llenguatge, cant coral, cambra, orquestra infantil i combo; s’hi introdueixen les quotes per matèries combinades; s’hi introdueix la quota per Instrument secundari; se suprimeixen les quotes per activitats extraordinàries de coral infantil de 8 a 17 anys, combos i orquestra infantil; s’hi introdueix la quota mensual per adults en instrument, llenguatge, conjunt instrumental, cant coral, big band; es redueix la quota per jubilats i persones amb discapacitat; se suprimeixen les quotes per activitats extraordinàries de coral i combos, i s’actualitzen les ingressos de la unitat familiar per optar a bonificacions.

plenovembre01plenovembre02

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament